Poroka je tudi birokracija

Ko imamo v mislih poroko, imamo pred očmi čaroben obred, v katerem si bosta mladoporočenca izmenjala prstana in sklenila zaobljubo večne ljubezni pred pričami. Le malokrat takoj pomislimo tudi na tisti manj romantičen del, to je vsa birokracija, ki je povezana s tem dogodkom. Kako vse skupaj poteka z vidika papirologije? Preden bodoča zakonca skleneta zakonsko zvezo, se morata zglasiti na upravni enoti, kjer ju oskrbijo s podrobnejšimi informacijami o poroki ter o tem, kateri termini in uradni prostori so prosti. V vsakem kraju obstajajo za to namenjene poročne dvorane. Bodoča zakonca med termini, ki so prosti, izbereta datum, ko bosta sklenila zakonsko zvezo. Uro poroke se določi po vrstnem redu prijav. Uradnik bo nato sestavil zapisnik, da sta bodoča mladoporočenca prijavila sklenitev zakonske zveze.

Za to, da prijavimo sklenitev zakonske zveze, potrebujemo osebne dokumente. Navesti moramo tudi ime, rojstni datum in stalni naslov bivališča prič. V primeru, da je bil kdo od dveh predhodno že poročen, mora predložiti tudi dokazilo, da je prejšnja zakonska zveza prenehala, v kolikor upravna enota nima tega dokumenta. Če je kateri od bodočih zakoncev brez slovenskega državljanstva, mora ob prijavi predložiti še rojstni list, potrdilo o tem, da ni v zakonskem stanu ter potrdilo matične države o tem, da ne obstajajo zadržki za poroko v tujini.

Če bodoča zakonca ne želita skleniti poroke v uradnih prostorih občine ali se želita poročiti izven uradnih ur, namenjenih sklepanju zakonske zveze, za to posebej zaprosita. Ob prijavi morata razpolagati s pisnim soglasjem, da se lahko poročita na neki drugi lokaciji. V tem primeru morata sama zagotoviti mizo in stole za priči  in bodoča zakonca. Prostori, kjer se poročita, morajo biti opremljeni s predpisanimi državnimi simboli. Do sklenitve zakonske zveze izven uradnega prostora občine lahko pride tudi iz opravičljivih razlogov, na primer hude bolezni, ki ovira zakonca pri poroki v uradnih prostorih.…